نمونه صورت جلسه تغییرات شرکت سهامی خاص
نوشته شده توسط : vakiel

نمونه صورت جلسه تغییرات در شرکت سهامی خاص با توجه به نیاز متقاضیان در این مقاله بررسی شده است. این صورت جلسه ها برای اعلام تغییرات به اداره ثبت‌شرکت‌ها ضروری است. نمونه ای از صورت جلسه تغییرات تان را می‌توانید از سامانه ثبت‌شرکت ها نیز دریافت کنید. در صورتی که در ایجاد تغییرات و روند انجام آن دچار سردگمی شده اید، حتما از طریق شماره های درج شده با کارشناسان تماس گرفته تا مشاوره ارائه شود. برای انجام امور ثبت شرکت ها کلیک کندی.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی و تجاری می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع: نمونه صورت جلسه

صورت جلسه های تغییرات در شرکت سهامی خاص

در شرکت‌های سهامی خاص برای ایجاد هر تغییر توسط هیئت‌مدیره و شریکان شرکت جلسه‌ای متناسب با موضوع تغییر تشکیل می‌گردد. بنابراین در این جلسات برای ایجاد هرگونه تغییر صورت جلسه ای تنظیم می‌شود. پس در ادامه به برخی از صورت جلسات تغییرات شرکت سهامی خاص جهت ایجاد تغییرات پرداخته ایم. برای آشنایی با انواع شرکت سهامی کلیک کنید.

نمونه صورت جلسه تغییر محل شرکت سهامی خاص

بسمه‌تعالی

نام شرکت……

شماره ثبت……

سرمایه ثبت‌شده شرکت……

شناسه ملی شرکت……

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت……(سهامی خاص) با شماره ثبتی……در تاریخ……ساعت 11 صبح با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت سهامی خاص تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گشت. اگر جلسه در محل دیگری برقرار شود باید آدرس آن مکان درج شود.

بنابراین جهت اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای……به‌عنوان رئیس جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقای……به سمت منشی جلسه منتخب گشتند.

دستور جلسه،  تغییر محل شرکت بررسی شد و درنتیجه محل شرکت از آدرس……و کد پستی……به آدرس……و کد پستی……تغییر کرد. بنابراین ماده……اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌شود.

به خانم/آقای……یکی از سهامداران یا یکی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت اعطا می‌گردد. تا علاوه بر مراجعه به اداره ثبت اقدام به ثبت صورت‌جلسه و همچنین امضا در دفاتر ثبت نمایند.

امضا اعضای هیئت‌رئیسه:…….

امضا اعضای هیئت‌مدیره: …..

نمونه صورت جلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص

بسمه‌تعالی

نام شرکت……

شماره ثبت……

سرمایه ثبت‌شده شرکت……

شناسه ملی شرکت……

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت……(سهامی خاص) با شماره ثبتی……در تاریخ……ساعت 11 صبح با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت سهامی خاص تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گشت.

بنابراین جهت اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای……به‌عنوان رئیس جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقای……به سمت منشی جلسه منتخب گشتند.

دستور جلسه: تغییر نام شرکت موردبحث و بررسی قرار گرفت. و چنین مقرر گشت که نام شرکت به……تغییر کند. بنابراین ماده……اساسنامه به شرح فوق تغییر می‌نماید.

به خانم/آقای……یکی از سهامداران یا یکی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت اعطا می‌گردد. تا علاوه بر مراجعه به اداره ثبت اقدام به ثبت صورت‌جلسه و همچنین امضا در دفاتر ثبت نمایند.

امضا اعضای هیئت‌رئیسه: ……

امضا اعضای هیئت‌مدیره: …..

نمونه صورت جلسه تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

بسمه‌تعالی

نام شرکت……

شماره ثبت……

سرمایه ثبت‌شده شرکت……

شناسه ملی شرکت……

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت……(سهامی خاص) با شماره ثبتی……در تاریخ……ساعت 11 صبح با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت سهامی خاص تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گشت.

بنابراین جهت اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای……به‌عنوان رئیس جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقای……به سمت منشی جلسه منتخب گشتند.

دستور جلسه: تغییر موضوع شرکت سهامی خاص (یا الحاق مواردی به موضوع) بررسی شد. مقرر شد که موضوع شرکت به شرح مذکور تغییر یابد………………………………………………………… بنابراین ماده…..اساسنامه به شرح فوق تغییر می‌یابد.

به خانم/آقای……یکی از سهامداران یا یکی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت اعطا می‌گردد. تا علاوه بر مراجعه به اداره ثبت اقدام به ثبت صورت‌جلسه، پرداخت حق‌الثبت و همچنین امضا در دفاتر ثبت نمایند.

امضا اعضای هیئت‌رئیسه:……

امضا اعضای هیئت‌مدیره: …..

نمونه صورت جلسه در مورد نقل‌وانتقال سهام شرکت سهامی خاص

بسمه‌تعالی

نام شرکت……

شماره ثبت……

سرمایه ثبت‌شده شرکت……

شناسه ملی شرکت……

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره شرکت……(سهامی خاص) با شماره ثبتی……در تاریخ……ساعت 11 صبح با حضور کلیه/اکثریت اعضا در محل قانونی شرکت سهامی خاص تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گشت.

دستور جلسه: هیئت‌مدیره موافق کرد که خانم/آقای……با شماره ملی……با واگذاری کلیه سهام خود به خانم/آقای……فرزند……با شماره ملی……به آدرس…..و کد پستی……از شرکت خارج گشت.

و یا؛ خانم/آقای……با شماره ملی……با واگذاری……سهم از سهام خود به خانم/آقای……فرزند……با شماره ملی……به آدرس…..و کد پستی……تعداد سهامش را به……سهم کاهش داده است.

امضای اعضای هیئت‌مدیره………

امضای خریدار……

امضای فروشنده……

نمونه صورتجلسه افزایش یا کاهش سرمایه اختیاری

بسمه‌تعالی

نام شرکت……

شماره ثبت……

سرمایه ثبت‌شده شرکت……

شناسه ملی شرکت……

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت……(سهامی خاص) با شماره ثبتی……در تاریخ……ساعت 11 صبح با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت سهامی خاص تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گشت.

بنابراین جهت اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای……به‌عنوان رئیس جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقای……به سمت منشی جلسه منتخب گشتند.

دستور جلسه (کاهش سرمایه): به پیشنهاد هیئت‌مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت در مورد کاهش سرمایه اختیاری شرکت مقرر شد از مبلغ……ریال به…..سهم ریالی کاهش یابد. هیئت‌مدیره اختیار قانونی دارد که مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها را انجام دارد.

دستور جلسه(افزایش سرمایه): به پیشنهاد هیئت‌مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت مقرر شد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ……ریال به……ریال از محل پرداخت نقدی یا تبدیل مطالبات نقدی یا انتقال سود تقسیم‌نشده یا تبدیل اوراق قرضه به سهام  مورد تصویب قرار گرفت. هیئت‌مدیره اختیار دارد افزایش سرمایه تصویب‌شده را عملی نموده و آن را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نماید.

به خانم/آقای……یکی از سهامداران یا یکی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت اعطا می‌گردد. تا علاوه بر مراجعه به اداره ثبت اقدام به ثبت صورت‌جلسه، پرداخت حق‌الثبت و همچنین امضا در دفاتر ثبت نمایند.

امضای اعضای هیئت‌رئیسه:…..

امضای اعضای هیئت‌مدیره:…..

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی‌نام (و بالعکس)

بسمه‌تعالی

نام شرکت……

شماره ثبت……

سرمایه ثبت‌شده شرکت……

شناسه ملی شرکت……

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت……(سهامی خاص) با شماره ثبتی……در تاریخ……ساعت 11 صبح با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت سهامی خاص تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گشت.

بنابراین جهت اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای……به‌عنوان رئیس جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقای……به سمت منشی جلسه منتخب گشتند.

دستور جلسه: موضوع تبدیل سهام بانام(بی‌نام) به سهام بی‌نام(بانام) موردبررسی قرار گرفت و تصمیمات مذکور اتخاذ شد. تمامی سهام بانام(بی‌نام) شرکت به تعداد……سهم با تصویب سهامداران به سهام بی‌نام(بانام) تبدیل می‌شود. بنابراین ماده……اساسنامه به شرح فوق اصلاح خواهد شد. و سرمایه شرکت به مبلغ…..ریال منقسم به……سهم…..ریالی بی‌نام(بانام) که 35 درصد از آن پرداخت‌شده و باقی آن در تعهد سهامداران است. هیئت‌مدیره تعهد داده که تمام برگه‌های سهام بانام(بی‌نام) شرکت را باطل نماید. و در عوض سهام بی‌نام(بانام) صادر نموده و در اختیار سهامداران قرار دهد.

جلسه در ساعت….پایان یافت. و به خانم/آقای……یکی از سهامداران یا یکی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت اعطا می‌گردد. تا علاوه بر مراجعه به اداره ثبت اقدام به ثبت صورت‌جلسه، پرداخت حق‌الثبت و همچنین امضا در دفاتر ثبت نمایند.

نمونه صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

بسمه‌تعالی

نام شرکت……

شماره ثبت……

سرمایه ثبت‌شده شرکت……

شناسه ملی شرکت……

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت……(سهامی خاص) با شماره ثبتی……در تاریخ……ساعت 11 صبح با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت سهامی خاص تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گشت.

بنابراین جهت اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای……به‌عنوان رئیس جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر جلسه، خانم/آقای……به‌عنوان ناظر(دوم) جلسه و خانم/آقای……به سمت منشی جلسه منتخب گشتند.

و دستور جلسه: تصمیم‌گیری برای انحلال شرکت….بعد از بررسی، شرکت به علت……منحل می‌گردد.بنابراین به خانم/آقای……به شماره ملی…..به‌عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌شود. و آدرس مدیر تصفیه……..به کد پستی…..می‌باشد. مدیر تصفیه به دریافت کلیه اموال و دارایی‌ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت اقرار می‌نماید.

امضا هیئت‌رئیسه:…….

 

برای دریافت مشاوره حقوقی و تجاری می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع: نمونه صورت جلسه

:: برچسب‌ها: نمونه صورت جلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ,
:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 مرداد 1401 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: